Sinema destekleri: Kültür Bakanlığı desteği

Kültür Bakanlığı Sinema Destekleri çeşitli türdeki projeleri, farklı aşamalarda maddi olarak destekleyen ülkemizdeki ana finans kaynaklarından bir tanesi. Yeni sinema yasasının kabulünün ardından Sinema Sektörünün Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik‘te bazı değişiklikler oldu. Bu vesileyle Kültür Bakanlığı sinema destekleri hakkında bilgilendirici bir yazı hazırladık.

Kültür Bakanlığı Sinema Destekleri: Destek türleri

Kültür Bakanlığı sinema destekleri; animasyon film yapım desteği, belgesel film yapım desteği, çekim sonrası desteği, dağıtım ve tanıtım desteği, ilk uzun metrajlı kurgu film yapım desteği, kısa film yapım desteği, ortak yapım desteği, proje geliştirme desteği, senaryo ve diyalog yazımı desteği, uzun metrajlı sinema film yapım desteği, yerli film gösterim desteği ve yabancı film yapım desteği olmak üzere 12 farklı kategoride veriliyor.

Bu kategorilerden birine başvurup destek türüne göre projenizin bütçesinin tamamını veya bir kısmını Kültür Bakanlığı’ndan geri ödemesiz bir şekilde finanse edebilirsiniz. Aşağıda her bir destek türü ile ilgili pratik bilgileri ayrı başlıklar halinde sunduk.

kültür bakanlığı sinema destekleri
Kültür Bakanlığı sinema destekleri Sinema Genel Müdürlüğü tarafından veriliyor.

Kültür Bakanlığı Sinema Destekleri: Yapım öncesi destekler

Senaryo ve diyalog yazımı desteği

 • Uzun metrajlı kurgu film senaryosu yazımı için senaryo ve diyalog yazarına verilen destektir. Başvurular senaryo ve diyalog yazarı tarafından bireysel olarak yapılır.
 • Bir projenin alabileceği destekleme miktarı projeye göre değişmekle birlikte geçmiş rakamlara göre genelde 10 – 15 bin TL arasındadır. Daha önceki yıllarda toplam bütçenin %50’si destekleniyorken 2019’da yayınlanan yeni yönetmeliğe göre başvuruda belirtilen toplam bütçenin tamamı desteklenebilir.
 • Destek tutarının %50’si destek sözleşmesinin imzalanmasından sonra ödenir. Kalan %50’si projenin tamamlanarak teslimi ve inceleme ve kabul komisyonunca kabul edilmesi ile destek alınan tutar kadar fatura ya da fatura veya fatura yerine geçen belgeleri düzenlemek zorunda olmayanlarca düzenlenen harcama pusulasının tesliminden sonra ödenir.
 • Destek alanın yeni bir destek başvurusunda bulunabilmesi için tüm yükümlülüklerini yerine getirmiş olması gerekir.
 • İki defa senaryo ve diyalog yazım desteği alanların aynı destek türünde tekrar başvuruda bulunabilmeleri için destek alan projelerden en az birinin filme çekilmiş olması gerekir.
 • Destek alan, projesi ile ilgili tüm yükümlülüklerini sözleşme imzalanma tarihinden itibaren 24 ay içerisinde yerine getirir.

Proje geliştirme desteği

 • Çekimlerine henüz başlanmamış uzun metraj sinema filmlerinin çekim aşamasına kadar yapılan her türlü araştırma ve geliştirme faaliyeti için yapımcıya verilen destektir.
 • Destek tutarı, başvuruda belirtilen toplam bütçenin %50’sini aşamaz.
 • Destek tutarının %50’si destek sözleşmesinin imzalanmasından sonra ödenir. Kalan %50’si projenin tamamlanarak teslimi ve inceleme ve kabul komisyonunca kabul edilmesi ile destek alınan tutar kadar faturanın yanı sıra destek alanın üçüncü kişilerden aldığı mal ve hizmetler için destek alan adına düzenlenmiş destek tutarı kadar harcama belgesinin tesliminden sonra ödenir.
 • Destek alanın yeni bir destek başvurusunda bulunabilmesi için tüm yükümlülüklerini yerine getirmiş olması gerekir.
 • Destek alan, projesi ile ilgili tüm yükümlülüklerini sözleşme imzalanma tarihinden itibaren 24 ay içerisinde yerine getirir.

Kültür Bakanlığı Sinema Destekleri: Yapım destekleri

Animasyon film yapım desteği

 • Süresi 30 dakikanın altında olan, sinema sanatına özgü dil, teknik ve yöntemlerle oluşturulan iki veya üç boyutlu animasyon filmlere verilir. Başvurular projenin yönetmeni (bireysel başvuru) ya da yapımcı şirket tarafından yapılır.
 • Bir projenin alabileceği destekleme miktarı projeye göre değişmekle birlikte geçmiş rakamlar göre genelde 20 – 40 bin TL arasındadır. Daha önce toplam bütçenin %50’si destekleniyorken 2019 yılında yayınlanan yeni yönetmeliğe göre başvuruda belirtilen toplam bütçenin tamamı desteklenebilir.
 • Destek tutarının % 50’si destek sözleşmesinin imzalanmasından sonra ödenir. Kalan %50’si projenin tamamlanarak teslimi ve inceleme ve kabul komisyonunca kabul edilmesi ile destek alınan tutar kadar fatura ya da fatura veya fatura yerine geçen belgeleri düzenlemek zorunda olmayanlarca (bireysel başvurularda) düzenlenen harcama pusulasının tesliminden sonra ödenir.
 • Destek alanın yeni bir destek başvurusunda bulunabilmesi için tüm yükümlülüklerini yerine getirmiş olması gerekir.
 • Destek alanlar, projesi ile ilgili tüm yükümlülüklerini sözleşme imzalanma tarihinden itibaren 24 ay içerisinde yerine getirmelidir. 

Belgesel film yapım desteği

 • Bilimsel, güncel, tarihi, sosyal, doğal ve benzeri olgu veya düşüncenin sinema sanatına özgü dil ve yöntemler ile araştırıldığı, anlatıldığı ve kurgulandığı belgesel türündeki filmler için verilen destektir. Başvurular projenin yönetmeni (bireysel başvuru) ya da yapımcı şirket tarafından yapılır.
 • Destek tutarı, başvuruda belirtilen toplam bütçenin %50’sini aşamaz. Bir projenin alabileceği destekleme miktarı projeye göre değişmekle birlikte geçmiş rakamlara göre genelde 60 – 100 bin TL arasındadır.
 • Destek tutarının % 50’si destek sözleşmesinin imzalanmasından sonra ödenir. Kalan %50’si projenin tamamlanarak teslimi ve inceleme ve kabul komisyonunca kabul edilmesi ile destek alınan tutar kadar fatura ya da fatura veya fatura yerine geçen belgeleri düzenlemek zorunda olmayanlarca (bireysel başvurularda) düzenlenen harcama pusulasının yanı sıra destek alanın üçüncü kişilerden aldığı mal ve hizmetler için destek alan adına düzenlenmiş destek tutarı kadar harcama belgesinin tesliminden sonra ödenir.
 • Destek alanın yeni bir destek başvurusunda bulunabilmesi için tüm yükümlülüklerini yerine getirmiş olması gerekir.
 • Destek alan, projesi ile ilgili tüm yükümlülüklerini sözleşme imzalanma tarihinden itibaren 24 ay içerisinde yerine getirir.

Kısa film yapım desteği

 • Süresi 30 dakikanın altında olan filmler için verilen destektir. Başvurular filmin yönetmeni (bireysel başvuru) ya da yapımcı şirket tarafından yapılır.
 • Bir projenin alabileceği destekleme miktarı projeye göre değişmekle birlikte geçmiş rakamlar göre genelde 15 – 20 bin TL arasındadır. Daha önce toplam bütçenin %50’si destekleniyorken 2019’da yayınlanan yeni yönetmeliğe göre başvuruda belirtilen toplam bütçenin tamamı desteklenebilir.
 • Destek tutarının %50’si destek sözleşmesinin imzalanmasından sonra ödenir. Kalan %50’si projenin tamamlanarak teslimi ve inceleme ve kabul komisyonunca kabul edilmesi ile destek alınan tutar kadar fatura ya da fatura veya fatura yerine geçen belgeleri düzenlemek zorunda olmayanlarca (bireysel başvuru) düzenlenen harcama pusulasının tesliminden sonra ödenir. 
 • Destek alanın yeni bir destek başvurusunda bulunabilmesi için tüm yükümlülüklerini yerine getirmiş olması gerekir.
 • Destek alan, projesi ile ilgili tüm yükümlülüklerini sözleşme imzalanma tarihinden itibaren 24 ay içerisinde yerine getirir.

İlk uzun metrajlı kurgu film yapım desteği

 • Uzun metrajlı kurgu filmin yapım öncesi hazırlık aşamasından, gösteriminin yapılabileceği hale getirilmesine kadar geçen herhangi bir aşamasının desteklenmesi amacıyla ilk uzun metrajlı kurgu filmini gerçekleştirecek olan yönetmene verilen destektir. Başvurular filmin yönetmeni (bireysel başvuru) tarafından yapılır.
 • İlk uzun metrajlı kurgu filmini gerçekleştirecek olan yönetmen daha önce en az 2 kısa ya da 1 belgesel filmin yönetmenliğini yapmış olmalıdır.
 • Destek tutarı, başvuruda belirtilen toplam bütçenin %50’sini aşamaz. Bir projenin alabileceği destekleme miktarı projeye göre değişmekle birlikte geçmiş rakamlara göre genelde 500 – 800 bin TL arasındadır.
 • Destek tutarı, yönetmen tarafından tarafından kurulan ya da ortağı olduğu bir ticari işletme ya da ticaret şirketine ödenir. (Yönetmen başvuruyu bireysel olarak gerçekleştirip, şirketi desteğe hak kazandıktan sonra açabilir veya halihazırdaki bir yapım şirketine ortak olabilir.)
 • Destek tutarının; %30’u destek sözleşmesinin imzalanmasından sonra, %40’ı projenin gelişim ve gerçekleştirilmesine ilişkin izleme raporu ve senaryodaki sahnelerin en az %20’sini içeren iş kopyasının teslim edilmesi ve inceleme ve kabul komisyonunca kabul edilmesinden sonra, %30’u senaryodaki tüm sahnelerin yer aldığı ve destek sözleşmesinde belirtilen teknik koşullara uygun kurgulanmış film kopyasının teslimi ve filmin inceleme ve kabul komisyonunca kabul edilmesi ile destek alınan tutar kadar faturanın tesliminden sonra ödenir.
 • Destek alanın yeni bir destek başvurusunda bulunabilmesi için tüm yükümlülüklerini yerine getirmiş olması gerekir.
 • Destek alan, projesi ile ilgili tüm yükümlülüklerini sözleşme imzalanma tarihinden itibaren 48 ay içerisinde yerine getirir.

Uzun metrajlı sinema film yapım desteği

 • Uzun metrajlı sinema filmlerinin yapım öncesi hazırlık aşamasından, gösteriminin yapılabileceği hale getirilmesine kadar geçen herhangi bir aşamasının desteklenmesi amacıyla yapımcıya verilen destektir.
 • Başvurular yapımcı şirket tarafından yapılır.
 • Filmin yönetmeninin ve yapımcısının en az 1 uzun metrajlı sinema filmi gerçekleştirmiş olması gerekir. Filmin ortak yapım olması durumunda, yerli yapımcının büyük ortak olması gerekir.
 • Destek tutarı, başvuruda belirtilen toplam bütçenin %50’sini aşamaz. Bir projenin alabileceği destekleme miktarı projeye göre değişmekle birlikte geçmiş rakamlara göre genelde 1 milyon TL civarındadır.
 • Destek tutarının; %30’u destek sözleşmesinin imzalanmasından sonra, %40’ı projenin gelişim ve gerçekleştirilmesine ilişkin izleme raporu ve senaryodaki sahnelerin en az %20’sini içeren iş kopyasının teslim edilmesi ve inceleme ve kabul komisyonunca kabul edilmesinden sonra, %30’u senaryodaki tüm sahnelerin yer aldığı ve destek sözleşmesinde belirtilen teknik koşullara uygun kurgulanmış film kopyasının teslimi ve filmin inceleme ve kabul komisyonunca kabul edilmesi ile destek alınan tutar kadar faturanın tesliminden sonra ödenir. İkinci dilim ödemenin yapılabilmesi için senaryodaki sahnelerin en az %20’sini içeren iş kopyasının sözleşme tarihinden itibaren en geç 18 ay içinde bakanlığa teslim edilmesi gerekir.
 • Destek alan, destek tutarı kadar harcama belgesinin yer aldığı yeminli mali müşavir raporunu teslim etmekle yükümlüdür.
 • Destek alanın aynı türde yeni bir destek başvurusunda bulunabilmesi için projesini tamamlamış, senaryoya veya yaklaşım metnine uygun film kopyasının inceleme ve kabul komisyonunca kabul edilmiş olması ve yeminli mali müşavir raporunun genel müdürlükçe uygun bulunmuş olması gerekir.
 • Destek alan, filmin sinema salonu gösterimini yapmakla yükümlüdür.
 • Destek alan, projesi ile ilgili tüm yükümlülüklerini sözleşme imzalanma tarihinden itibaren 48 ay içerisinde yerine getirir.

Kültür Bakanlığı Sinema Destekleri: Yapım sonrası destekleri

Çekim sonrası desteği

 • Bakanlıktan destek almamış fakat çekimleri tamamlanmış sinema filmlerinin görüntü ve ses kurgusu için verilen destektir. Başvurular sadece yapımcı şirket tarafından yapılır.
 • Destek tutarı, başvuruda belirtilen toplam bütçenin %50’sini aşamaz. Destek tutarının %50’si destek sözleşmesinin imzalanmasından sonra ödenir. Kalan %50’si projenin tamamlanarak teslimi, inceleme ve kabul komisyonunca kabul edilmesi ile destek alınan tutar kadar faturanın yanı sıra destek tutarı kadar harcama belgesinin yer aldığı yeminli mali müşavir raporunun genel müdürlükçe uygun bulunmasından sonra ödenir. 
 • Destek alan, filmin sinema salonu gösterimini yapmakla yükümlüdür. 
 • Destek alanın yeni bir destek başvurusunda bulunabilmesi için tüm yükümlülüklerini yerine getirmiş olması gerekir.
 • Destek alan, projesi ile ilgili tüm yükümlülüklerini sözleşme imzalanma tarihinden itibaren 24 ay içerisinde yerine getirir. 

Dağıtım ve tanıtım desteği

 • Sinema filminin yurt dışı veya bakanlıktan destek almamış sinema filminin yurt içi tanıtım, dağıtım ve gösterim aşamalarının desteklenmesi amacıyla filmin yapımcısına verilen destektir. Başvurular sadece yapımcı şirket tarafından yapılır.
 • Destek tutarı, başvuruda belirtilen toplam bütçenin %50’sini aşamaz. Destek tutarının %50’si destek sözleşmesinin imzalanmasından sonra ödenir. Kalan %50’si destek alınan tutar kadar faturanın yanı sıra destek tutarı kadar harcama belgesinin yer aldığı yeminli mali müşavir raporunun genel müdürlükçe uygun bulunmasından sonra ödenir.
 • Destek alan, destek türüne göre filmin yurt içi veya yurt dışı sinema salonu gösterimini yapmakla yükümlüdür. 
 • Destek alan, projesi ile ilgili tüm yükümlülüklerini sözleşme imzalanma tarihinden itibaren 24 ay içerisinde yerine getirir.
 • Destek alanın yeni bir destek başvurusunda bulunabilmesi için tüm yükümlülüklerini yerine getirmiş olması gerekir.

Kültür Bakanlığı Sinema Destekleri: Diğer destekler

Ortak yapım desteği

 • Ülkemizin taraf olduğu ikili veya çok taraflı ortak yapım anlaşmaları ile içinde ortak yapıma ilişkin hükümler bulunan diğer uluslararası anlaşmalar çerçevesinde ortak yapım olarak kabul edilen ve yerli yapımcının küçük ortak olduğu uzun metrajlı sinema filminin yapım öncesi hazırlık aşamasından, gösteriminin yapılabileceği hale getirilmesine kadar geçen herhangi bir aşamasının desteklenmesi amacıyla yerli ortak yapımcıya verilen destektir.
 • Başvurular yapım şirketi tarafından yapılır. Destek alan, aynı proje için yabancı film yapım desteğine başvuramaz. İki taraflı ortak yapımlarda yerli yapımcının asgari finansal katkı payı projenin toplam yapım maliyetinin %10’undan, çok taraflı ortak yapımlarda %5’inden az olamaz. 
 • Destek tutarı, yerli ortak yapımcının toplam bütçedeki finansal katkı payının %50’sinden fazla olamaz. Destek tutarının; %30’u destek sözleşmesinin imzalanmasından sonra, %40’ı projenin gelişim ve gerçekleştirilmesine ilişkin izleme raporu ve senaryodaki sahnelerin en az %20’sini içeren iş kopyasının teslim edilmesi ve inceleme ve kabul komisyonunca kabul edilmesinden sonra, %30’u senaryodaki tüm sahnelerin yer aldığı ve destek sözleşmesinde belirtilen teknik koşullara uygun kurgulanmış film kopyasının teslimi ve filmin inceleme ve kabul komisyonunca kabul edilmesi ile destek alınan tutar kadar faturanın tesliminden sonra ödenir.
 • İkinci dilim ödemenin yapılabilmesi için senaryodaki sahnelerinin en az %20’sini içeren iş kopyasının sözleşme tarihinden itibaren en geç 18 ay içinde Bakanlığa teslim edilmesi gerekir.
 • Destek alan, destek tutarı kadar harcama belgesinin yer aldığı yeminli mali müşavir raporunu teslim etmekle yükümlüdür. 
 • Destek tutarının en az %50’sinin ülke sınırları içinde harcanması zorunludur. Destek alanın aynı türde yeni bir destek başvurusunda bulunabilmesi için projesini tamamlamış, senaryoya uygun film kopyasının inceleme ve kabul komisyonunca kabul edilmiş olması ve yeminli mali müşavir raporunun genel müdürlükçe uygun bulunmuş olması gerekir.
 • Destek alan, filmin Türkiye’de sinema salonu gösterimini yapmakla yükümlüdür. Destek alan, projesi ile ilgili tüm yükümlülüklerini sözleşme imzalanma tarihinden itibaren 48 ay içerisinde yerine getirir.

Yabancı film yapım desteği

 • Bir kısmı ya da tamamı Türkiye’de çekilecek yabancı uzun metrajlı kurgu film, belgesel film ve dizi filmler için çekim başlangıcından gösteriminin yapılabilir hale getirilmesine kadar geçen aşamalarının desteklenmesi amacıyla ülke içinde harcanan ve Bakanlıkça kabul edilen tutarın %30’unu aşmamak üzere yerli ortak yapımcıya ya da hizmet sağlayan yerli yapımcıya verilen destektir.
 • Yerli ortak yapımcı ya da hizmet sağlayan yerli yapımcı filmin yabancı yapımcısı ile ortak yapım ya da yapım hizmeti sözleşmesi imzalamış olmalıdır. 
 • Yerli ortak yapımcı ya da hizmet sağlayan yerli yapımcı; son beş yıl içerisinde sinema salonu, kablo, uydu, karasal ve internet ortamlarından birinde gösterilen en az iki uzun metrajlı sinema filminin ya da en az bir sezonluk dizi filmin yapımcılığını ya da ortak yapımcılığını gerçekleştirmiş ya da bu yapımlara yapım hizmeti sağlamış olmalıdır.

Yerli film gösterim desteği

 • Bakanlıkça destek sağlanmış yerli veya ortak yapım uzun metrajlı sinema filmlerinin seyirci ile buluşabilmesi amacıyla sinema salonu işletmecisine verilen destektir.
 • Destek alan, sinema salonunda 1 yıl boyunca en az on iki filmi en az bir hafta süreyle ve günde en az üç seans olacak şekilde gösterir.
 • Seansların en az ikisi saat 16.00’dan sonra gerçekleştirilir.Filmlerin gösteriminin en az altmış koltuk kapasiteli sinema salonlarında yıl boyu düzenli ve ticari amaçla yapılıyor olması gereklidir.
 • Yıllık destek tutarı; sinema salonunun üç seans tam kapasiteli olarak çalışması durumunda tam bilet tutarı üzerinden elde edilecek hasılatın %30’unu aşamaz. 
 • Destek; fatura ve yapılan gösterimlere ilişkin aylık bordroların ve yapımcı paylarının ödendiğine dair dekontun genel müdürlükçe uygun bulunup onaylanmasından sonra ödenir. 

Kültür Bakanlığı Sinema Destekleri: Nasıl başvurulur?

Destek başvuruları, destek türüne göre bireysel olarak veya yapım şirketi tarafından bakanlıkça belirlenen belgelerin bakanlığa e-devlet aracılığıyla iletilmesi suretiyle yapılır.

Her bir destek türü için başvuruda istenen belgeleri Sinema Genel Müdürlüğü sitesinde Başvurular sekmesinde bulabilirsiniz.

Başvurular sırasında istenilen sinopsis, tretman, yönetmen görüşü, biyografi, filmografi, bütçe, finans planı gibi belgeleri nasıl hazırlayacağınızı öğrenmek istiyorsanız önceki yazılarımıza göz atmayı unutmayın: Senaryo Projelendirme

Bir sonraki yazıda senaryo kitapları önereceğiz.

Sonraki yazı: Senaryo kitapları: Senaryo yazmak için kitap önerileri

Önceki yazı: Film festivalleri: Nedir? Nasıl başvurulur?

Sinema destekleri SSS

Kültür Bakanlığı Sinema destekleri nedir?

Kültür Bakanlığı Sinema Destekleri, çeşitli türdeki projeleri, farklı aşamalarda maddi olarak destekler. Bu destekler ülkemizdeki sineması sektörünün ana finans kaynaklarından bir tanesidir.

Kültür Bakanlığı Sinema Destek türleri nelerdir?

Kültür Bakanlığı sinema destekleri; animasyon film yapım desteği, belgesel film yapım desteği, çekim sonrası desteği, dağıtım ve tanıtım desteği, ilk uzun metrajlı kurgu film yapım desteği, kısa film yapım desteği, ortak yapım desteği, proje geliştirme desteği, senaryo ve diyalog yazımı desteği, uzun metrajlı sinema film yapım desteği, yerli film gösterim desteği ve yabancı film yapım desteği olmak üzere 12 farklı kategoride verilir.

© 2021 Yapım Ekibi