Senaryo dökümü (script breakdown) nasıl hazırlanır?

Yapımcılığın ilk adımlarından biri senaryo dökümü hazırlamaktır. Senaryo dökümü yapımcının senaryoyu okuyup analiz ederek yapım için gerekli öğeleri ortaya çıkarmasıyla hazırlanır. Yapımcı bu öğeleri temel alarak bir yapım stratejisi belirler, proje takvimi oluşturur, bütçe ve finans planı hazırlar ve böylece filmi projelendirir.

Nasıl hazırlanır?

Senaryo dökümü hazırlamak için öncelikle senaryodaki her sahne numaralandırılır. Sahneler dikkatlice okunarak sahnelerdeki oyuncular, figüranlar, dublörler, araçlar ve hayvanlar, dekorlar, eşyalar, kostümler, makyajlar, çekim sırasındaki özel efektler ve özel ekipmanlar not edilir.

Karışıklığı önlemek için her öğe için bir renk belirlenip, senaryodaki metinlerin altı her bir öğeye ait renkle çizilerek iş akışı kolaylaştırılabilir.

Belirlenen bu öğeler her bir sahne için ayrı hazırlanmış aşağıdaki örnektekine benzer bir tabloya yazılır.

senaryo dökümü

Bu tablonun Excel formatında hazırlanmış şablonunu buradan indirebilirsiniz: Senaryo dökümü şablonu

Şimdi gelin tabloda yer alan öğelere göz atalım.

Senaryo dökümü öğeleri

Oyuncular

Sahnede yer alan oyuncuların listesi.

Figüranlar

Sahnede yer alan figüranların listesi.

Dublörler

Sahnede oyuncular için tehlikeli olabilecek durumlar varsa sahnede yer alması gereken dublörlerin listesi.

Araçlar ve hayvanlar

Sahnenin içinde yer alan araçlar ve hayvanların listesi.

Dekor

Dekorda yer alacak nesnelerin listesi.

Eşyalar

Sahnede oyuncuların kullanacağı yer türlü eşyanın listesi. Örneğin; oyuncunun sahnede okuyacağı bir kitap.

Kostüm

Sahnede oyuncuların giyeceği kostümlerin listesi.

Makyaj

Sahnede oyunculara makyaj yapılması gerekiyorsa, yapılacak işlemlerin listesi. Örneğin; oyuncunun yüzünde yara izi olması.

Özel efektler

Çekim sırasında gerçekleştirilecek özel efektlerin listesi. Örneğin; araç patlaması.

Özel ekipmanlar

Sahnede ana ekipmanlar dışında kullanılacak ekipmanların listesi. Örneğin; sualtı kamerası.

Konu hakkında bilmeniz gerekenler bu kadar. Ayrıca şunu belirtelim: Burada anlattıklarımız esnetilemez standartlar değildir. Kendi çalışma yönteminize göre farklı kategorilendirmeler yapabilir ve kendinize özgü bir senaryo dökümü hazırlayabilirsiniz. Burada önemli olan bir senaryonun film haline dönüşmesi sırasında oluşabilecek gerekliliklerin ortaya çıkarılmasıdır. İşin en başında neye ihtiyacınız olduğunu bilmezseniz sağlıklı bir planlama yapmanız ve yapım faaliyetleri yürütmeniz mümkün olmayacaktır.


Sonraki yazı: Proje takvimi: Film yapımı için proje takvimi nasıl hazırlanır?

Önceki yazı: Çekim senaryosu nedir? Çekim senaryosu nasıl yazılır?

© 2022 Yapım Ekibi